COVID-19/ Korona

Det Norske E-Sportsenter følger situasjonen tett og praktiserer gode rutiner som ivaretar godt smittevern.